Kontakt

Miadria d.o.o.

Poslovno ime: MIADRIA D.O.O. BEOGRAD-ČUKARICA

Skraćeno poslovno ime: MIADRIA D.O.O.
Sedište: Beograd, Radnička 58, Lokal E, Beograd-Čukarica, 11030 Beograd, Srbija
Ured Uprave: Ulica Jurija Gagarina 14b/II, 11070 Novi Beograd, Srbija
E-mail adresa: miadria@miadria.com
Telefon: +381 11 770-1549, 252-0130
Faks: +381 11 252-0130

Reg. broj/ Matični broj: 20836440
PIB: 107611532

Poslovna banka: Raiffeisen banka a.d. Bulevar Zorana Đinđića 64a, 11070 Novi Beograd, Srbija
Tekući račun: 265168031000063594
Osnovni kapital: osnovni kapital upisan je i uplaćen u iznosu od 10.000 RSD

Uprava: Adriana Baranek